Biografia

fot. Klaudyna Schubert

Bartosz Sałdan koncertuje głównie jako perkusista solista i kameralista. Swoją edukację muzyczną rozpoczął w klasie perkusji mgr Bogusława Seńkowa w 1996 roku w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Artura Malawskiego w Przemyślu, uzyskując w 2008 roku dyplom z wyróżnieniem. Następnie w 2011 roku ukończył studia licencjackie, a dwa lata później z wyróżnieniem studia  magisterskie w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie perkusji prof. Jana Pilcha. W 2021 roku otrzymał z wyróżnieniem tytuł doktora sztuk muzycznych. Jest laureatem wielu nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach muzycznych w kategorii solo i zespołów kameralnych m.in.: w Polsce, Grecji, Słowenii i na Ukrainie. Jako solista zadebiutował w 2012 roku z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Krakowskiej. Ponadto występował m.in.: z węgierską orkiestrą Musica Sonora, orkiestrą Sinfonietta Cracovia, Orkiestrą Filharmonii Opolskiej i innymi. Jako perkusista-kameralista uczestniczy w wielu festiwalach w kraju jak i za granicą m.in.: Muzyka w Starym Krakowie, gdzie wraz z Iwanem Monighettim wykonywał kompozycję Snow in June Tan Duna, Międzynarodowym Festiwalu Perkusyjnym Źródła i Inspiracje, Międzynarodowym Festiwalu SWIK (Holandia), Todays Art Festival (Holandia) czy Międzynarodowym Festiwalu ClarinetFest w Kansas (USA). Głównie interesuje się wykonawstwem muzyki współczesnej, jako uczestnik European Workshop for Contemporary Music uczestniczył w 2013 roku w prestiżowych Międzynarodowych Letnich Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt. Ponadto występował w ramach Międzynarodowego Festiwalu Poznańska Wiosna Muzyczna, Międzynarodowego Festiwalu Warszawska Jesień, Sacrum Profanum, Unsound Festival, Brand New Music i innych. Podczas przygotowań utworów miał okazję dotychczas współpracować z kompozytorami takimi jak m.in.: Helmut Lachenmann (pracując nad Trio Fluido), Agatą Zubel (pracując nad Percussion Store), Cezarym Duchnowskim (pracując nad Partiels), Ewą Fabiańską-Jelińską (pracując nad The Soul of Seul i Reflexion), Michałem Jakubem Paparą (pracując nad Intui), Martą Śniady (pracując nad Memooperą). Bartosz Sałdan tworzy duet z klarnecistką Barbarą Borowicz, którego rezultatem jest postanie nowych kompozycji na klarnet i instrumenty perkusyjne m.in..: Manuela Ruiza del Coral, Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej. Prowadzi także czynną działalność koncertową jako muzyk orkiestrowy, jako kotlista i perkusista miał okazję współpracować z orkiestrami Sinfonietta Cracovia, Filharmonia Krakowska, Sinfonia Iuventus, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Polską Orkiestrą XVIII wieku, orkiestrą Narodowego Forum Muzyki i wieloma innymi. Współpracuje także z wieloma zespołami wykonującymi muzykę dawną i rozrywkową, czego efektem są liczne koncerty jak i nagrania płytowe. Ponadto interesuje się muzyką latynoamerykańską. Prowadzi również cykliczne zajęcia Musicality w Sabrosa Dance Studio.